Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

konkurs

 

Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą ustanawia Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców za dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin: Elektroenergetyka, Automatyka i diagnostyka przemysłowa, Energoelektronika, Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania, Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie,Technologie i systemy informatyczne, Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych. Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o.

 

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:

* Elektroenergetyka
* Automatyka i diagnostyka przemysłowa
* Energoelektronika
* Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
* Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
* Technologie i systemy informatyczne
* Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

Nagroda Główna 25 000 PLN Dwa wyróżnienia po 10 000 PLN
 
 

Fundacja "Promyk Słońca" serdecznie zaprasza Państwa do udziału w II edycji Konkursu naukowego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie, doktorskie oraz publikacje w czasopismach naukowych, poruszające tematykę diagnostyki oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży (z zakresu rehabilitacji medycznej, ruchowej, społecznej, psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej).

Jedną z dróg prowadzących do zwiększenia liczby innowacji w gospodarce jest - obok wysiłku badaczy i otwartości menedżerów - wykształcenie osób, które będą pośredniczyć między światem nauki a przemysłem. Wysiłki Polaków, zmierzające do utworzenia zawodu brokera nowych technologii, zostały docenione na poziomie globalnym. 12 czerwca na Politechnice Warszawskiej gościła Claar-els van Delft, prezes społeczności profesjonalistów transferu technologii. Absolwenci kursu zarządzania własnością intelektualną zostali zaproszeni do grona członków aliansu.

Jedną z bolączek polskiej nauki jest zbyt mała liczba patentów rejestrowanych przez instytuty, uczelnie i samodzielnych badaczy współpracujących z przemysłem. Z danych przedstawianych przez Urząd Patentowy RP wynika, że Polska zajmuje pod tym względem ostatnie miejsca w rankingu państw europejskich. Twórcom wynalazków i nowych technologii może pomóc działanie 5.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - "Zarządzanie własnością intelektualną". Dzięki środkom wypłacanym przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) patentowanie i zastrzeganie praw własności przemysłowej będzie dla naukowców mniej uciążliwe finansowo.

 

 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes