Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Jak zyskać na promocji naukowej?

Realne potrzeby firm dotyczące rozwoju i generowania zysków sprawiają, że coraz częściej sięga się po tak zwaną promocję naukową. Między innymi do budowanie wizerunku firmy innowacyjnej, uwiarygodniania jej i jej produktów czy po prostu rozliczanie projektów europejskich lub krajowych. Co to jest dokładnie "Promocja Naukowa" i jak ją mądrze i sprytnie prowadzić by wygenerowała zysk dowiesz się z tego materiału.

Dzień dobry, nazywam się Jacek Doskocz od kilkunastu lat zajmuję się komercjalizacją i transferem technologii, know how i innowacji. Swoje usługi świadczę dla firm, funduszy, uczelni oraz naukowców. Mam w swoim portfolio kilkanaście transferów technologii, parę wdrożeń, zgłoszeń patentowych i patentów i spółek technologicznych. Doradzam i wspieram firmy jak zarobić na innowacjach, budować wartość przedsiębiorstw opierając się o własność intelektualną (aktywa nie materialne i prawne).

Swoją prezentację poprowadzę następująco:

  • Motywacja i korzyści prowadzenia Promocji Naukowej
  • Zagrożenia z prowadzenia źle Promocji Naukowej
  • Sposoby prowadzenia Promocji Naukowej
  • Podsumowanie promocji Naukowej

Motywacja i korzyści prowadzenia Promocji Naukowej

Motywacje przedsiębiorców do sięgnięcia po narzędzia promocji naukowej są różne. Jedni przedsiębiorcy są przymuszeni do sięgnięcia po to by rozliczyć finansowanie projektu z takich źródeł jak Instytucje Pośredniczące Regionalnych Programów Operacyjnych RPO, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚIGW, Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczość PARP, Polski Fundusz Rozwoju PFR. Inni wykorzystują to jako współfinansowaną szansę rozwoju. Inne zaś upatrują szanse budowania swojej pozycji rynkowej, sposobu na zdobycie inwestorów. Klasycznym przykładem promocji naukowej poprzez zgłoszenie patentowe może być kilkukrotny wzrost wartości akcji na giełdzie firmy Gillette po udzieleniu przez nią informacji o pierwszym jej zgłoszeniu patentowym. Działania promocji naukowej przydają się również do zwiększenia zaufania konsumentów do swoich produktów i siebie. Stosując zjawisko określane w psychologii jako „zaufanie społeczne”, które mamy do naukowców, ekspertów. W reklamach słyszymy hasła reklamowe „Polscy Profesorowie Farmacji polecają...” itp. Jeśli działania marketingowe są poparte realnymi nazwiskami, badaniami, publikacjami i działalnością w obszarze B+R przynoszą długotrwałe i wymierne korzyści. Podobnym przykładem jest „dowód społeczny” „9 na 10 lekarzy poleca” „wyniku badań opracowano”, „opatentowana formuła preparatu” i tak dalej. Wszystko to daje możliwość zbudowania zaufania i wyróżnienia się oraz swojego produktu, na rynku a co za tym idzie uwagę kupującego. Kolejnym aspektem jest budowanie potencjału firmy. Współpraca z uczelniami, prowadzenie badań, posiadanie dorobku pozwalają otrzymać dodatkowe punkty w składanych wnioskach. Dodatkowo wiedza ekspercka, czerpanie z zasobów otwartej nauki czy otwartej innowacji sprawia iż tradycyjny model „własności pracownika” odchodzi na rzecz konkursów, zleceń, pracy w sieci zespołach projektowych. Robią to duże firmy jak P&G jak i również małe. W odpowiedzi na przedstawione potrzeby wymienię parę narzędzi promocji naukowej do skorzystania przez firmy, które chcą się rozwijać. Zanim przejdziemy do narzędzi chciałbym zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z źle prowadzonej promocji naukowej. I nie są to trywialne jak błędne zastosowane w oznaczaniach projektu – logotypu.

Zagrożenia prowadzenia Złej Promocji Naukowej

Realnym zagrożeniem jest zbytnie ujawnienie informacji konkurencji. Na przykład projekty współfinansowane z Unii Europejskiej wymuszają promocje rezultatów. Jeśli wyniku takiego projektu jest opracowywana technologia - czy to oznacza że ma być pokazywana cała technologia i wypracowane know how? W żadnym wypadku! Lepszym rozwiązaniem jest pokazanie co ta technologia dokonuje, proces prowadzenia projektu, efekty zastosowania technologii. Innym aspektem jest pokazanie zgromadzonego obszaru wiedzy będącej w stanie techniki, na której ta technologia bazuje. Dostosowując tym samym przekaz do odbiorcy. Kolejną rzeczą jest samo blokowanie zgłoszeń patentowych, patentów. Pracownicy urzędu patentowego bardzo często sprawdzają twórców rozwiązania czy nie ujawnili ich wcześniej. Co zrobią kiedy opisane rozwiązanie znajdą w „internecie” z datą wcześniejszą? W europejskim prawie patentowym oraz polskim rozwiązania muszą nosić znamiona nowości. Następnym zagrożeniem jest przejmowanie kluczowych pracowników. Przykładem przedsiębiorstwa małego, który posiada zaawansowaną technologie wytwarzania materiału. Mimo, że zatrudnia 9 osób to kluczowe elementy technologii zna tylko właściciel. W dużych firmach jest to najczęściej regulowane umowami z pracownikami i partnerami. Jednak talenty często są przejmowane nie tylko widać to amerykańskim rynku (sprawa rozszerzonej rzeczywistości i facebooka) ale też na krajowym. Kolejną rzeczą są działania niezgodne z praktyką gospodarcza np. wywiadem i kradzieżą informacji. To jest regulowane prawem o nie uczciwej konkurencji itp. Jako ciekawostkę powiem iż na rynku Polskim mieliśmy przykłady informacji "niesprawdzonych" "plotek" związanych z B+R i innowacjami, które pozwoliły firmom na rozwój.

Sposoby prowadzenia Promocji Naukowej

Prezentacja na konferencjach naukowych. Obok udokumentowanego dorobku firmy daje możliwość dotarcia do ekspertów, potencjalnych pracowników, wykonawców usług, burzy mózgów. Wystąpienie może być przeprowadzone z udział pracownika, eksperta firmy lub poprzez ufundowania naukowcowi udziału w konferencji. W przypadku kiedy firma chce zbudować wizerunek dużego gracza na rynku w danym obszarze sama lub we współpracy organizuje konferencje. Dzięki temu zdobywa nie tylko uwagę ale również i kontakty, wiedzę. Współpraca z naukowcem. Może mieć postaci stażu finansowanego z projektu UE, zatrudnienia, sponsorowania, ufundowania stypendium. Dzięki temu mamy nie tylko dostęp do eksperta jako konsultanta ale również pomaga on prowadzić prace badawcze, tworzyć prezentacje czy publikować. Artykuły naukowe. W przypadku prac w renomowanych czasopismach potrzeba czasu na prowadzenie badań. Jeśli mamy współprace z naukowcem, za którym stoi uczelnia koszty są mniejsze aniżeli mielibyśmy przeprowadzać je sami. W przypadku publikacji w polskich czasopismach łatwiej to wygląda bo prace mogą być przeglądowe, zmniejszmy charakterem nowości. Udział w targach, forum, kongresach, szczytach, misjach gospodarczych. Podobnie jak w przypadku konferencji naukowych. Przy czym grupą docelową są już potencjalni partnerzy biznesowi odbiorcy strategiczni. Stąd formowanie przesłania i celu prezentacji. Wykłady na uczelniach, seminariach, spotkaniach kół naukowych. Obok promocji daje możliwość pozyskania pracowników, stażystów. Współpraca z uczelniami daje również możliwość propozycji tematów prac magisterskich czy licencjackich-inżynierskich zgodnych z aktualną potrzebą przedsiębiorstwa. A budowanie relacji pomiędzy instytucjami mogą być podstawą do współpracy o ubieganie się o finansowanie projektorków naukowo-wdrożeniowych. Nagrody i wyróżnienia. Obecnie jest bardzo dużo konkursów i nagród. Odpowiednie przygotowanie zwiększa szansę na ich otrzymanie. Obok referencji (testimonial) są dobrym elementem uwiarygadniającym firmę, która otrzymał. Firma zaś, która funduje ma możliwość wglądu do aktualnej tematyki prac badawczych na uczelni oraz kontaktu z wykonawcą. Nagrody dla prac doktoranckich, magisterskich. (np. ABB, Hasco) Rada naukowa przedsiębiorstwa. Tak jak inwestorzy, przedsiębiorcy otaczają się grupą ekspertów. Organ składający się z tytułowanych naukowców i ekspertów daje możliwość czerpania wiedzy eksperckiej, uwiarygodnienia przedsiębiorstwa, stanowi zaplecze projektowe a jej członkowie mogą świadczyć o firmie. Przykładem może być grupa „Polskich Profesorów Farmacji”. Istnieją również inne narzędzia, zaś dobór jest uwarunkowany od specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa.

Podsumowanie promocji Naukowej

Przedsiębiorstwa czerpią bezpośrednie korzyści z promocji naukowej poprzez zdobywanie rynku, przekonanie do produktu a co za tym idzie zwiększenie zysków. Dodatkowo działania w tym obszarze oraz B+R przyczyniają się do rozwoju firmy, zwiększenia wartości firmy czy pozyskaniu kapitału. Zastosowane w sposób SMART narzędzia promocji naukowej bez większego obciążenia budżetu firmy dają możliwość znacznego wyróżnienia się. Zaś efekty działań już występują po kwartału do roku w zależności od obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i trwają długofalowo. Na zakończenie chciałbym zachęcić do przemyślenia strategii i planu działania dotyczącego promocji naukowej bo z moich doświadczeń wynika iż są lepsze i szybsze efekty. Jeśli spodobał ci się ten artykuł to poleć go swoim znajomym. Jeśli potrzeba ci pomocy lub rady w obszarach badań i rozwoju czy innowacji śmiało napisz do mnie. Lubię się dzielić wiedza. Życzę sukcesów.

 

 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes