Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

SKOMPLIKOWANE I PROSTE - MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH.

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza po raz piąty konkurs na
artykuł popularnonaukowy: SKOMPLIKOWANE I PROSTE - MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH.Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem. Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania. Do prac należy dodać zaklejoną kopertę oznaczoną godłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej.

Artykuły prosimy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” pod adresem redakcji do 15
listopada 2009 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2010.

Nagrody
Laureat I nagrody otrzyma:


1. Nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł, ufundowaną przez firmę Carl Zaiss sp.
z o.o., dostawcę sprzętu mikroskopowego i oprogramowania do analizy obrazu.
2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w kursie "Data mining –
kurs podstawowy" prowadzonym z wykorzystaniem programu STATISTICA Data Miner (o
wartości 1445 zł) lub dowolnym innym wybranym kursie prowadzonym przez firmę
StatSoft Polska.
3. Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic (do wyboru),
ufundowane przez firmę SAS, http://www.sas.com/offices/europe/poland , światowego
lidera w zakresie Business Intelligence. Oprogramowanie to łączy w sobie
możliwości zarządzania danymi, analizy statystycznej, zaawansowanej grafiki,
prognozowania w biznesie i statystycznej kontroli jakości.
4. Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń
Pocket PC, ufundowane przez polską firmę Imagis SA http://www.imagis.pl , która
od 1992 roku tworzy mapy cyfrowe, systemy informacji geograficznej i systemy
nawigacyjne.

Laureat II nagrody otrzyma:
1. Możliwość udziału w kursie "Data mining - kurs podstawowy" prowadzonym z
wykorzystaniem programu STATISTICA Data Miner (o wartości 1445 zł) lub dowolnym
innym wybranym kursie prowadzonym przez firmę StatSoft Polska.
2. Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic – do wyboru,
ufundowane przez firmę SAS.
3. Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń
Pocket PC, ufundowane przez firmę Imagis.

Laureat III nagrody otrzyma:
1. Oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 lub JMP Academic – do wyboru,
ufundowane przez firmę SAS.
2. Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS przeznaczone do urządzeń
Pocket PC, ufundowane przez firmę Imagis.

Wyróżnienia:
Przewidujemy cztery wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:
1. Mapamap Pocket PC – oprogramowanie do nawigacji GPS, ufundowane przez firmę
Imagis.
2. Książki ufundowane przez firmę SAS Publishing.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP,
ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz roczną prenumeratę „Forum
Akademickiego”.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.
W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.
Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: (0-81) 524 02 55, 528 08 22-23.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej http://www.forumakad.pl
 

 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes