Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

PARP wspiera ochronę innowacji

Jedną z bolączek polskiej nauki jest zbyt mała liczba patentów rejestrowanych przez instytuty, uczelnie i samodzielnych badaczy współpracujących z przemysłem. Z danych przedstawianych przez Urząd Patentowy RP wynika, że Polska zajmuje pod tym względem ostatnie miejsca w rankingu państw europejskich. Twórcom wynalazków i nowych technologii może pomóc działanie 5.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - "Zarządzanie własnością intelektualną". Dzięki środkom wypłacanym przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) patentowanie i zastrzeganie praw własności przemysłowej będzie dla naukowców mniej uciążliwe finansowo.

W ramach PO IG otwarto w 2009 roku konkurs na projekty ochrony własności intelektualnej. Przedsiębiorczy naukowcy i badacze zaangażowani w prace na rzecz sektora przemysłowego uzyskają w ten sposób finansowanie procedury patentowej. Patenty chroniące technologie w skali europejskiej czy światowej są kosztowne, ale ich uzyskanie - zgodnie z założeniami działania - ma pomóc innowacyjnym firmom zapobiegać kopiowaniu lub imitowaniu produktów lub usług, samodzielne wdrażać nowe produkty i technologie oraz zdobywać nowe rynki.

W sondażu przeprowadzonym przez PARP mogli zabrać głos przedstawiciele firm, które prowadzą działalność badawczo- rozwojową i posiadają w swoich aktywach zarejestrowane wzory (przemysłowe, użytkowe) lub prawnie chronione wynalazki (patenty). Agencja pytała ich o plany i potrzeby w zakresie ochrony własności przemysłowej. PARP zaznacza, że owe innowacyjne firmy stanowią zaledwie ok. 2 proc. sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Badanie pomogło zidentyfikować najpoważniejsze bariery, które - w opinii praktyków - utrudniają lub uniemożliwiają uzyskanie praw ochronnych. Aż 72 proc. badanych wskazało na wysokie koszty finansowe, 67 proc. na długi czas procesu uzyskiwania praw ochronnych, a 38 proc. przeszkadzają skomplikowane procedury administracyjne. Przedsiębiorcom brakuje szkoleń w tym zakresie (39 proc.) i bezpłatnego doradztwa (36 proc). Blisko jedna trzecia badanych nie wierzy w skuteczność uzyskanej ochrony.

Jak informuje rzecznik PARP Monika Karwat-Bury, z przeprowadzonych badań wynika, że skala zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi ochrony własności przemysłowej, w tym także możliwością uzyskania pomocy publicznej w tym zakresie (np. w ramach działania 5.4 PO IG) jest stosunkowo niewielka. Opinię tę potwierdzają rzecznicy patentowi, przedstawiciele firm szkoleniowych i otoczenia biznesu. Ich zdaniem małe i średnie przedsiębiorstwa są w większości odtwórcze i nastawione raczej na technologie już sprawdzone niż na własną innowacyjność.

Agencja podkreśla, że niski poziom innowacyjności polskiej gospodarki wiąże się z niskim poziomem finansowania badań. Pod względem nakładów na działalność badawczo-rozwojową, Polska nie tylko pozostaje daleko poza wiodącymi państwami UE (Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy, Austria), lecz także wyraźnie odstaje od średniej dla całej Unii Europejskiej. Zdaniem ekspertów, obserwowane w Polsce obniżenie uzależnienia nakładów na B+R od wzrostu PKB to negatywne zjawisko. Odwrotne zmiany zachodzą w dynamicznie rozwijających się w tym obszarze Chinach i Republice Korei.

Działania PARP mają na celu popularyzację ochrony własności przemysłowej i realny wzrost innowacyjności gospodarki - nie tylko poprzez zwiększenie rejestrowanych znaków towarowych, ale również wyników prac badawczych. Zdaniem rzecznika Agencji, razem z ofertą finansową, akcje informacyjne oraz redukcja systemowych barier może wpłynąć na wzrost zainteresowania przedsiębiorcow problematyką ochrony własności intelektualnej.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania pomocy w ramach działania 5.4 PO IG można uzyskać bezpośrednio w PARP i na stronie www.parp.gov.pl.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

 

 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes