Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Nagrodę im. Witolda Lipskiego 2009 - Piąta edycja konkursu naukowego

konkurs

 

Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą ustanawia Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców za dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.W miarę dostępnych środków, Nagroda będzie przyznawana corocznie, po każdorazowym ogłoszeniu konkursu przez Radę Nagrody. Ogłoszenie takie pojawi się w szczególności na niniejszej stronie Nagrody. W ogłoszeniu podane będą termin składania wniosków (nie wcześniej niż dwa miesiące po ukazaniu się ogłoszenia) i termin rozstrzygnięcia (nie później niż cztery miesiące po terminie składania).

Fundusz celowy Nagrody
W Fundacji Rozwoju Informatyki tworzy się fundusz celowy Nagrody. Na fundusz Nagrody przyjmowane są darowizny od osób fizycznych i prawnych. Numer konta tego funduszu to:

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Informatyki, Banacha 2, 02-097 Warszawa
Bank: Bank Pekao SA, I/O Warszawa, Plac Bankowy 2
Numer rachunku: 88 1240 1037 1111 0000 0691 6945

W przypadku wpłaty kartą należy wypełnić następujący formularz (ps, pdf, doc) i przesłać go faksem na adres podany na formularzu (prosimy o określenia wpłacanej kwoty w polskich złotych - ze względów technicznych nie możemy obciążać kart kredytowych kwotami w walutach obcych).

Rada Nagrody
Nagroda jest przyznawana przez Radę Nagrody. Radę Nagrody, w składzie co najwyżej dziesięciu osób nominowanych na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata, powołuje Rada Fundacji Rozwoju Informatyki. Wśród tych osób:

* dwie osoby wskazuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia dla Maszyn Liczących,

* dwie osoby wskazuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Informatycznego,

* dwie osoby wskazują inicjatorzy Nagrody: Krzysztof Apt, Wiktor Marek i Mirosław Truszczyński.


Obecnie w skład Rady Nagrody wchodzą: Krzysztof Apt, Paweł Idziak, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Andrzej Tarlecki (przewodniczący), Mirosław Truszczyński, Władysław M. Turski.

Piąta edycja nagrody - konkurs 2009
Rada Nagrody ogłasza konkurs piątej edycji dorocznej nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureta nagrody będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 10 tys zł (brutto). Ustalono następujące terminy:

Termin składania wniosków: do 20 kwietnia 2009
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2009
Termin uroczystego ogłoszenia wyników: do 30 października 2009


Zgodnie z regulaminem Nagrody, wniosek złożony do konkursu powinien składać się z wypełnionego formularza oraz załączników. Wnioski (wraz z załącznikami) należy przesyłać w wersji elektronicznej pod adres nagroda at mimuw.edu.pl oraz w wersji papierowej pod adres:

Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki,
ul.Banacha 2,
02-097 Warszawa

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie:

http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/nagroda.html

 

 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes