Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix3/core/helix3.php on line 484

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 239

Konkurs na plakat promujący znaczenie badań naukowych dla gospodarki

Główną ideą konkursu jest zachęcenie grafików profesjonalistów i amatorów do różnorodnego spojrzenia na możliwe relacje między nauką a gospodarką i biznesem. Oczekujemy prac, które będą odwoływały się zarówno do przykładów (współczesnych lub historycznych) takiego współdziałania, pokazywały będą nowe możliwości, ujmą temat realistycznie lub całkowicie metaforycznie.Wydarzenie - Konkurs dla grafików (profesjonalistów i amatorów) promujący współpracę naukowo-gospodarczą

Tematyka - Relacje miedzy nauką i biznesem, współpraca, innowacje, nauka dla przemysłu, społeczne aspekty kooperacji nauki i gospodarki itp.

Zgłoszenia prac - do 15.09.2009, na płycie CD/DVD wraz z wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym, pocztą lub osobiście do CITTRU.

Warunki techniczne - jeden uczestnik może zgłosić do 5 prac (serie wykluczone), format zapisu (tiff lub pdf), rozmiar (50x70 mm ze spadami).

Nagrody - główna 5000 zł, dwa wyróżnienia po 1000 zł oraz trzy szkolenia z wykorzystania Adobe InDesign (fundator Comarch S.A.)

Rozstrzygnięcie konkursu - jesień 2009 roku. Wystawa w prestiżowych budynkach UJ i Politechniki Lubelskiej.

Przydatne WYRAŻENIA KLUCZOWE przybliżającymi tematykę konkursu:

* wynalazki na rynku gospodarczym,
* badania dla przemysłu,
* wykorzystanie odkryć naukowych przez biznes,
* potrzeby biznesu zaspakajane przez naukę,
* społeczne efekty partnerstwa nauki i biznesu,
* innowacyjność,
* naukowiec-biznesmenem
* i inne, zależne od inwencji autora.

Nauka Biznes - konkurs na plakat promujący znaczenie badań naukowych dla gospodarkiORGANIZATORZY
Konkurs jest organizowany przez działające na Uniwersytecie Jagiellońskim - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU). Partnerem organizacyjnym jest Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (CIiZT) Politechniki Lubelskiej.

Działalność obu instytucji to nie tylko komercjalizacja, badania zlecone, projekty naukowo-biznesowe. Organizatorzy wydarzenia chcą także propagować myślenie twórcze oraz świadomość możliwych korzyści wynikających ze współpracy środowiska nauki oraz biznesu.

CITTRU prowadziło już podobne działania związane ze stykiem sztuki oraz promocji, nauki i biznesu. Zachęcamy do zobaczenia strony o konkursie foto/graficznym "Innowacje".

Konkurs jest częścią wspólnego projektu CITTRU i CIiZT pod nazwą "NIMB- Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes".


Nagroda główna
5000 zł

Wyróżnienia
2 x 1000 zł


Nagrody specjalne
3 x profesjonalne szkolenia
dla użytkowników pakietu Adobe InDesign
organizowane przez Centrum Szkoleniowe Comarch

Wernisaż i wystawa prac - jesień 2009 roku w prestiżowych budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lubelskiej. Najlepsze prace zostaną wydrukowane i rozesłane do róznych instytucji edukacyjnych i biznesowych w Polsce.

Jak zgłaszać:
Pocztą lub osobiście na adres: CITTRU, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

W kopercie z dopiskiem "Konkurs Nauka i Biznes" należy umieścić:

* Wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy,
* Płytę CD lub DVD opisaną imieniem i nazwiskiem autora zawierająca zgłaszane prace,

Format prac:

* nieskompresowany TIFF lub PDF
* rozdzielczość: 300 dpi
* rozmiar: 50 x 70 cm (włącznie z przynajmniej 5 mm odstępem na tzw. spady)
* plik zapisany w przestrzeni kolorów CMYK, tekst zamieniony na krzywe

Inne informacje:

* Jeden uczestnik moze zgłosić maksymalnie 5 prac
* Każda praca będzie rozpatrywane oddzielnie (nie można zgłszać serii prac)
* Uczestnik niepełnoletni musi nadesłać formularz podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego

Więcej informacji pod adresem:

http://www.cittru.uj.edu.pl/?q=pl/node/1069

 

 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes