Wiedza o innowacji, biznesie, nauce

Przedsiębiorczość, prace badawczo-rozwojowe, start upy, technologie, komercjalizacja, modele biznesowe

Firmy potrzebują innowacji, by mieć przygotowane rozwiązania na przyszłość. Wiele firm, uczelni, a nawet Unia Europejska stworzyła formalne programy innowacji, aby zachęcić do opracowywania nowych rozwiązań dla problemów ludzi. Promuje się ilość wynalazków, złożonych patentów itp.
Pojawia się pytanie, jak myśleć, by tworzyć DOBRE innowacje? Co zrobić, aby menedżerowie stymulowali innowacyjną kulturę firmy? Jakie kompetencje miękkie, czy twarde trzeba brać pod uwagę w projektowaniu programów wynalazczych? Oto kilka podstawowych, praktycznych wskazówek, w jaki sposób organizacje mogą rozwijać „myślenie innowacyjne" a co za tym idzie budować kulturę innowacji.

Czyli co blokuje i co uskrzydla.  Przedsiębiorcy chodzą własnymi ścieżkami, mają odwagę oraz chęć do próbowania nowych rzeczy, szukają i znajdują rozwiązania, wytrwale eksploatują możliwości rynku, koncentrując się na celu i zachowując pewność siebie. To nie jest nic zaskakującego.
Jedną z cech biznesmenów jest unikanie złych, destrukcyjnych nawyków, które często są popularne w społeczeństwie. Czy te nawyki są dla ciebie barierą? Pomyśl, czytając ten artykuł.

Metodologia ta stosowana jest do określenia kierunków rozwoju produktu lub technologii będącego w obszarze zainteresowania. Bazuje ona na posiadanych możliwościach (know-how, produkcie, zgromadzonych zasobach itp.), pokazując jak i gdzie można znaleźć zastosowania, nisze rynkową oraz zapotrzebowanie rynkowe. Podejście to wychodzi z produktu/możliwości w kierunku rynku. Jest przeciwieństwem projektowania produktu na podstawie zdiagnozowanej potrzeby rynkowej, czy problemu kupującego. Podejście to opiera się na zjawiskach biznesowych takich jak poszukiwanie nowych rynków i zastosowań, przenoszenie rozwiązań pomiędzy rynkami,  eksploracja posiadanych możliwości i szans stojących przed przedsiębiorstwem, planowanie strategiczne- szczególnie w ujęciu scenariuszowym.

Planując karierę czy wybierając obszar badań, czasami pojawia się pytanie: Jaka jest szansa odnieść sukces? Przez niektórych ludzi rozumiany jako splendor (tytuły, publikacje, uznanie w środowisku naukowym), satysfakcja z pasjonującej pracy, a czasami jako połączenie powyższych z zarabianiem prawdziwie dobrych pieniędzy.
Blog ten jest poświęcony badaniom i pracom rozwojowym prowadzącym do innowacji, która przynosi bezpośrednie korzyści społeczeństwu i gospodarce.

Patronujemy:

c.d.n. jeśli chcesz patronatu z kontaktuj się

Sponsor:

Free Joomla! template by Age Themes