Wiedza o innowacji, biznesie, nauce

Przedsiębiorczość, prace badawczo-rozwojowe, start upy, technologie, komercjalizacja, modele biznesowe

Metodologia ta stosowana jest do określenia kierunków rozwoju produktu lub technologii będącego w obszarze zainteresowania. Bazuje ona na posiadanych możliwościach (know-how, produkcie, zgromadzonych zasobach itp.), pokazując jak i gdzie można znaleźć zastosowania, nisze rynkową oraz zapotrzebowanie rynkowe. Podejście to wychodzi z produktu/możliwości w kierunku rynku. Jest przeciwieństwem projektowania produktu na podstawie zdiagnozowanej potrzeby rynkowej, czy problemu kupującego. Podejście to opiera się na zjawiskach biznesowych takich jak poszukiwanie nowych rynków i zastosowań, przenoszenie rozwiązań pomiędzy rynkami,  eksploracja posiadanych możliwości i szans stojących przed przedsiębiorstwem, planowanie strategiczne- szczególnie w ujęciu scenariuszowym.

Planując karierę czy wybierając obszar badań, czasami pojawia się pytanie: Jaka jest szansa odnieść sukces? Przez niektórych ludzi rozumiany jako splendor (tytuły, publikacje, uznanie w środowisku naukowym), satysfakcja z pasjonującej pracy, a czasami jako połączenie powyższych z zarabianiem prawdziwie dobrych pieniędzy.
Blog ten jest poświęcony badaniom i pracom rozwojowym prowadzącym do innowacji, która przynosi bezpośrednie korzyści społeczeństwu i gospodarce.

Mnie oraz moich rówieśników z innych uczelni, nikt na studiach doktoranckich nie uczył, jak rozpoczynać i prowadzić prace badawczo-rozwojowe dla przemysłu. Wiedzę tę zdobyłem dzięki własnej pracy, kontaktom oraz informacjom pozyskanym od mentorów, a także specjalistów z branży. Przedstawiłem ją dla Ciebie w prosty sposób w tym artykule. Jeśli chciałbyś więcej, zapraszam do uczestniczenia w moich szkoleniach, gdzie obok wiedzy zdobędziesz kontakty i umiejętności.

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes