sposob na bliznyBlizny są problemem wielu osób i prawie każda z nich chciałaby się ich pozbyć. Niestety, nie da się całkowicie usunąć blizny, ale można sprawić, by wyglądem dopasowała się do otaczającej ją skóry. Nad nowym sposobem leczenia blizn pracuje doktorantka Maria Żebrowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. "Preparat, który, z niewielkim kosztem produktu oraz małym ryzykiem wystąpienia działań opracowujemy, łączy w sobie dużą skuteczność, udowodnioną w badaniach na ludziach chorychubocznych" - zapewnia w rozmowie z PAP.

Komputerową metodę badania toksyczności nanocząstek tlenków metali, wykorzystującą pierwszy na świecie model Nano-QSAR, opracował dr Tomasz Puzyn z Uniwersytetu Gdańskiego wraz z zespołem. Być może dzięki niej w przyszłości będzie można uniknąć testowania nowych nanomateriałów na zwierzętach. Opracowany model Nano-QSAR jest komputerowym narzędziem, które na podstawie budowy nanocząstki tlenku metalu ocenia jej toksyczność w stosunku do bakterii E. coli. To pierwszy krok w kierunku stworzenia możliwości analizowania wpływu nowych nanomateriałów na człowieka i środowisko w oparciu o metody komputerowe.

 

Naczelna Organizacja Techniczna - Centrum Innowacji NOT, na podstawie umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 2009 r. z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłasza terminy konkursów o dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wnioski o dofinansowanie projektów celowych muszą dotyczyć wprowadzenia nowoczesnych wyrobów lub technologii obejmujących fazę badawczo-rozwojową oraz fazę wdrożeniową czyli bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Realizacja projektu celowego (zakończenie badań i prac wdrożeniowych) musi być zakończona do 31 października 2013 r. Wnioski o dofinansowanie projektu celowego w trzech kompletnych egzemplarzach (oryginał + 2 kopie) należy składać w Centrum Innowacji NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, pok. 244 od godz.9.00 do godz.15.00 (decyduje termin dostarczenia wniosku do siedziby CI NOT).

Uwagi o zmianach terminów konkursu na stronie: www.centruminnowacji.org

"W czasie dzisiejszej Rady ds. Konkurencyjności 11 państw członkowskich wyraziło swoją zgodę na prace nad wdrożeniem europejskiego patentu w ramach procedury wzmocnionej współpracy" - ogłosił 10 grudnia belgijski Minister ds. Przedsiębiorczości i Uproszczeń Vincent Van Quickenborne. Jego słowa wyznaczają początek końca trwającego dziesiątki lat impasu w trudnej kwestii jednego patentu europejskiego.

Wrocławskie   Centrum  Transferu  Technologii  Politechniki  Wrocławskiej  organizuje po raz 16. w ramach projektu „Start-up. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach badań naukowych” konkurs „Pomysł na Biznes”.

 

 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes