Porównanie polskich, europejskich i światowych modeli wsparcia innowacyjności było głównym tematem zorganizowanej we wtorek w Gliwicach konferencji „Innowacje, badania i rozwój w regionach poprzemysłowych".

Konferencja była elementem przygotowań do mającego się tam odbyć w przyszłym roku zjazdu Światowego Stowarzyszenia Technopolii (World Technopolis Association - WTA). Uczestniczyło w niej m.in. kilkunastu delegatów WTA, którzy od poniedziałku konsultują proces organizacji zjazdu.

Mianem technopolii określane są miasta, stawiające na rozwój technologii high-tech. Ok. 80 takich ośrodków zrzesza Światowe Stowarzyszenie Technopolii, z siedzibą w Daejeon w Korei Południowej. Członkowie rekrutują się głównie spośród państw Dalekiego Wschodu, ale też z Europy, m.in. z niemieckiego Frankfurtu i Heidelbergu, szwedzkiej Uppsali czy francuskiego Lille.

Do tego grona zapraszane są także ośrodki, które dopiero rozpoczynają wdrażanie nowatorskich rozwiązań w przemyśle czy edukacji. Gliwice przyjęto w poczet WTA, doceniając jego promowanie innowacyjności i uznając, że miasto ma dobre perspektywy rozwoju. Miasto dzięki temu korzysta z wiedzy doświadczonych partnerów, obejmującej m.in. wspieranie transferu wiedzy i technologii, prowadzenie parków technologicznych czy rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Niedawno Gliwice wystarały się o zorganizowanie w 2012 r. odbywającego się do dwa lata zgromadzenia ogólnego WTA. Do Polski przyjedzie wówczas kilkuset delegatów z kilkudziesięciu państw, by podsumować działalność Stowarzyszenia. „Korzystając z zaproszenia do organizacji w przyszłym roku zgromadzenia ogólnego WTA i faktu, że w tym zarząd WTA spotkał się w ratuszu miejskim w Gliwicach, zorganizowaliśmy konferencję, by zaprezentować to, co najważniejsze, w naszym rozwoju, czyli tajemnicę sukcesu innych" – wyjaśnił we wtorek prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Podczas konferencji polscy eksperci oraz przedstawiciele WTA prezentowali i porównywali polskie, europejskie i światowe modele wsparcia innowacyjności. Sekretarz generalny WTA przekonywał po jej zakończeniu, że zaproszone przed kilkoma laty do organizacji, a niedawno poproszone do organizowania jej zjazdu Gliwice mają – wraz z pobliską aglomeracją katowicką - znakomite podłoże, by stać się osiągającą sukcesy technopolią.

„Dostrzegam znakomity przykład na realizację tego modelu. (...) Jest znakomite środowisko akademickie: 30 tys. studentów i 1 tys. profesorów to fenomenalny potencjał, duże zaangażowanie międzynarodowego przemysłu, dobre zarządzanie oraz inicjatywę oddolną" – wskazał prof. Deog-Seong Oh. Jak dodał, choć mieszkańcy mogą jeszcze nie widzieć szansy wynikającej zarówno z organizacji zjazdu WTA i – szerzej – wspierania innowacji, gdy zaczną dostrzegać szanse dla siebie, przychylą się do tych inicjatyw.

Dyrektor zarządzający Dubai Institute of Technology dr Hamad Al Hashemi, który przed dwoma laty współorganizował poprzedni zjazd WTA zaznaczył, że to wydarzenie było dla jego instytucji istotną odskocznią, pozwalającą zyskać międzynarodową renomę.

„Od tego czasu faktycznie zaistnieliśmy na mapie międzynarodowej nauki, a nasze działania nabrały rozpędu, dzięki czemu co roku jesteśmy w stanie organizować duże imprezy poświęcone rozwojowi nauki i technologii" – zaznaczył Al Hashemi. Dodał też, że jego instytucja przyjęła specyficzne podejście do rozwoju – nie stara się koncentrować wyłącznie na rozwoju nauki i technologii jako takiej, ale wszelkie działania i projekty wdraża w powiązaniu z krajową polityką rozwoju gospodarczego.

Prelekcje podczas wtorkowej konferencji wygłosili m.in. prof. Deog-Seong Oh, dr Hamad Al Hashemi, a także pochodzący z Indonezji dr Yoslan Nur z Departamentu Polityki Naukowej i Zrównoważonego Rozwoju UNESCO. Prelegentami z polskiej strony byli m.in. prezes „Technoparku Gliwice" prof. Jan Kosmol i szef Business Centre Club Marek Goliszewski. Konferencja zyskała patronaty wicepremiera Waldemara Pawlaka i polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

PAP - Nauka w Polsce

"Stawiam na popyt na innowacje, nie na podaż niezamówionych wynalazków"- mówi Bogusław Węgliński z Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej, prezes IP Management Poland - stowarzyszenia profesjonalistów zainteresowanych popularyzacją wiedzy o zarządzaniu własnością intelektualną i komercjalizacji innowacyjnych technologii. Jak wyjaśnia, stowarzyszenie stara się znaleźć uniwersalną receptę na podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. W rozważaniach nad skutecznym transferem technologii pojawia się bowiem dylemat: czy środkiem do celu jest podaż wynalazków, czy też motorem postępu powinno być zapotrzebowanie na innowacje.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

KASA im. JÓZEFA MIANOWSKIEGO organizuje, wspólnie z Komitetem Naukoznawstwa PAN, Konwersatoria Naukoznawcze. Problematyka tych spotkań skupia się wokół kwestii organizacji i finansowania nauki, zagadnień naukoznawstwa i historii nauki.

polski ledBadania niemal 10-osobowej grupy naukowców z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii w Śremie, zaowocowały stworzeniem unikatowej na skalę światową diody LED. O szczegółach odkrycia, będących wynikiem kilkuletnich prac badawczych, informuje "Journal of Materials Chemistry".

Naukowcy z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii w Śremie, jednostki Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stworzyli nową polimerową diodę elektroluminescencyjną (LED), która jako pierwsza na świecie generuje światło w oparciu o nieliniowe efekty optyczne (wymuszony efekt Ramana, SRS).

 

 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes