Przedsięwzięcie pilotażowe "Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych - testowanie nowych mechanizmów wsparcia" prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Działania adresowane będą do przedsiębiorców, uczelni, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz osób fizycznych - indywidualnych innowatorów.

Wsparcie przekazywane będzie głównie w formie środków finansowych, choć nie wyklucza się innych form pomocy we wprowadzaniu innowacji na rynek.

W innowacyjnych projektach inwestycyjnych w nauce, które - obok finansowania budżetowego, ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i z funduszy europejskich - wymagają włączania się partnerów strategicznych z dużego przemysłu, musi być miejsce na marketing - uważa prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który koordynuje prace nad Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT. W rozmowie z PAP naukowiec określa grupy docelowe dla marketingu w nauce.

Jego zdaniem, adresatem działań marketingowych jest przede wszystkim społeczeństwo. Dotyczy to właśnie takich projektów, jak CePT, gdzie na inwestycje przeznaczono aż 360 mln złotych, a koszty zwrócą się - na drodze komercjalizacji wyników badań - dopiero po latach. CePT to projekt realizowany przez konsorcjum uczelni i instytutów PAN obejmujący budowę infrastruktury dla badań, których celem jest jak najszybsze wprowadzenie wyników przedklinicznych do medycyny praktycznej. W nowoczesnych laboratoriach uczeni będą pracować nad poznaniem mechanizmów chorobowych i opracowaniem nowych terapii w chorobach onkologicznych, kardiologicznych i neurodegeneracyjnych.

Inwestorzy gotowi zainwestować w działalność badawczo-rozwojową w Polsce mogą uzyskać dofinansowanie z programów unijnych i krajowych o łącznej puli ponad 2,6 mld zł - wynika z raportu Accreo Taxand i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Jak wynika z zaprezentowanego w czwartek raportu, na wsparcie inwestycji w działalność badawczo-rozwojową jest jeszcze 320 mln euro z funduszy unijnych, 727 mln zł z programu rządowego, 650 mln zł w ramach programu InnoTech. Ponadto inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia dla działających w ramach specjalnych stref ekonomicznych, ulgi podatkowe oraz na kredyt technologiczny.

VitaInSilica – Bioinformatics for Science


O projekcie


VitaInSilica to firma rozwijana w Poznańskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości przez pracowników i doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasz interdyscyplinarny zespół to specjaliści z zakresu bioinformatyki, biologii molekularnej, informatyki i fizyki.

Zespół VitaInSilica: mgr Joanna Kasprzak, mgr Anna Philips, mgr Tomasz Puton, dr Anna Czerwoniec, mgr Kaja Milanowska.

 

 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes