Zapraszamy do udziału w najnowszej inicjatywie INNO-GENE oraz Centrum Badań DNA, wspierającej wielkopolskich naukowców dziedziny biotechnologii w zakresie komercjalizacji wynalazków biotechnologicznych.
Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszerzamy zakres naszych działań o bezpośrednie wsparcie dla osób zainteresowanych akademicką działalnością gospodarczą.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs na nazwy konkursów na finansowanie projektów badawczych oraz stypendiów doktorskich i staży podoktorskich. W konkursie może wziąć udział każdy, a autorzy najlepszych propozycji otrzymają nagrody pieniężne.

Konkurs jest otwarty do 22 listopada. Czekamy na propozycje nazw dla każdego z siedmiu typów konkursów na finansowanie badań podstawowych, które są regularnie ogłaszane przez NCN:

Hitem jesiennych warsztatów w ramach Szkoły Promocji Nauki będą dwudniowe zajęcia z Science Buskingu - czyli prezentowania nauki "na żywo", na ulicy, przed budynkiem uczelni, w czasie dni otwartych lub wystaw, w każdym miejscu, czasie i przy każdej pogodzie. Ekskluzywne zajęcia poprowadzi w CITTRU David Price - popularyzator nauki, performer, pracujący dla science made simple - znanej grupy twórców spektakli naukowych, dzięki której mogliśmy w Krakowie oglądać widowisko "Visualise - Piękno Nauki".

Nano Box, czyli zestaw edukacyjny do przeprowadzania doświadczeń z nanotechnologii otrzymają "Kluby Młodego Odkrywcy", których członkowie nagrają film poświęcony nanonauce w ramach międzynarodowego projektu "Czas na Nano". Filmy do 1 czerwca można umieszczać w serwisie You Tube. Najlepsi wezmą udział w zawodach międzynarodowych.

Urząd Marszałkowski w ramach budowy Innowacyjnej Wielkopolski promuje najbardziej obiecujące pomysły - realizując Konkurs. Celem Konkursu jest kreowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw studentów, doktorantów, naukowców, wynalazców i innowatorów z wielkopolskich uczelni wyższych poprzez promocję innowacyjnych pomysłów na biznes mających szansę na komercjalizację i sukces rynkowy.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

W pierwszym etapie Komisja Oceniająca, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji samorządowej oraz wielkopolskich uczelni, ocenia  projekty.

Następnie, autorzy najlepszych projektów moga zaprezentowac je przed Kapitułą Konkursową.

Kuźnia Talentów wykazuje, że Wielkopolskę kreują ludzie z pasją, których pomysłowość dotyczy praktycznie każdej dziedziny życia bez względu, czy są to roboty, ulepszanie smaku piwa, czy też walka z nowotworami.

Konkurs „Kuźnia Talentów" jest realizowany w ramach projektu „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

http://www.rsi-wielkopolska.pl/kuznia_talentow/kuznia_talentow/o_konkursie

Patronujemy:

c.d.n. jeśli chcesz patronatu z kontaktuj się

Sponsor:

Free Joomla! template by Age Themes