Model biznesowy – praktycznie

Obrany model biznesowy wpływa bezpośrednio na wielkość generowanych zysków oraz rozwój biznesu. Z stad ważne by przyjrzeć się modelom biznesowym. W tym materiale w sposób prosty dowiesz się prosto co to jest model biznesowy, jak go rozumieć i gdzie jest on się przejawia.

Przyglądając się biznesom widzimy tylko część informacji takich jak wizerunek, ofertę, czy proces sprzedażowy i obsługi klientów. Jeśli mamy szczęście możemy mieć dostęp do informacji co się w środku dzieje firmy. Więc obserwowany biznes możemy przyrównać do góry lodowej, która wystaje tylko w 1/9 części. Czyli na zewnątrz widzimy bardzo nie wiele. Z stąd to „model biznesowy” może wydać się tajemniczy, niezrozumiały. Zacznijmy więc od początku. Najłatwiej zdefiniować, dostrzec produkt lub usługę. To jest rdzeń modelu biznesowego. Widać to w ofercie firmy na stronie internetowej, katalogach, spotkaniu ze sprzedawcą. Czasami „całej oferty nie widzimy” od razu, potem odkrywamy dodatkowe sprzedawane rzeczy. Kolejnym etapem jest sam proces produkcji czy świadczenia usługi. Z obsługą klienta jesteśmy w stanie się zapoznać np. poprzez korzystanie z usług. Dla firm produkcyjnych to zaplecze maszyn, przeszkolonych ludzi, procedur produkcji, technologii. Dla świadczenia usług to zaplecze sprzętowe, know how, procedury itp. Czasami zdawkowo jest napisane w informacji o firmie i jej potencjale. Pracownicy danej firmy maja w wgląd do elementów procesu produkcji firmy. I ostatnią płaszczyzną jest model biznesowy. Czyli jeszcze szersze spojrzenie z uwzględnieniem relacji z otoczeniem, klientami, sposób korzystania i zapewniania zasobów itp. Można przyjąć, że odpowiada na takie pytania jak: - do jakiej grupy docelowej produkt jest kierowany, - jakie wartości (korzyści) produkt oferuje klientom, - w jaki sposób owa wartość ma być wytworzona, - jaka struktura jest produktu i jaka jest polityka cenowa itp. Model biznesowy powinien być zapisany w biznes planie a wygodniejszym narzędziem tworzenia koncepcji jest Kanwa modelu biznesowego. W kanwie są określone takie obszary i ich zależności między nimi jak: segment klientów, propozycja wartości - oferta, kanały dystrybucji, relacje z klientami, źródła przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, kluczowi partnerzy, struktura kosztów. Jeśli chciałbyś/chciałabyś przepracować na warsztatach zapraszam do kontaktu.

Definicja z Wikipedii: Modelu biznesowego – przyjęta przez firmę długookresowa metoda na powiększenie i wykorzystanie zasobów w celu przedstawienia klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu organizacji dochodowości. Dobry model biznesowy ma na celu uzyskanie, a w późniejszym etapie utrzymanie, przewagi konkurencyjnej.

Model biznesowy stanowi jedną z trzech głównych determinantów efektywności gospodarczej (pozostałe to otoczenie i czynniki zmiany). Przyglądnijmy się sprzedaży oprogramowania, może odbywać się w postaci jednorazowej (pudełkowej, licencji), może być jako licencja na rok, a może zupełnie jako usługa czyli wykonywanie programu jest na serwerze (z ang. SaaS Software as a Service), może być również udostępniona za darmo w zamian za zbieranie danych czy wyświetlanie reklam lub możliwości zakupu dodatkowych działań. Jak widzicie istnieje szereg możliwości odnośnie samej formy. Jeśli nałożyć na to komu możemy sprzedawać czy hurtownikom-dystrybutorom, czy indywidualnie, czy sposobie sprzedaży sprawa się komplikuje. Duża ilość możliwości wymusza badanie, testowanie oraz analizę jak to robią konkurenci – uczenie się.

Przykłady modeli biznesowych

Poniżej przedstawiamy w skrócie parę przykładów modeli biznesowych,

Model biznesowy integracji Jednym z przykładów modelu integracji jest sieć sklepów, która umożliwia użytkownikowi zamawianie produktów online, ale pozwala im odebrać zamówienie w lokalnym sklepie. Może być również oferowanie grupy produktów w pakietach lub w ostatecznym produkcie.

Model biznesowy bazujący na zbiorze Firma gromadzi dużą ilość firm, czy specjalistów co stanowi cenny zasób. Dzięki temu umożliwia zewnętrznym podmiotom dostęp do zasobów czy kontaktów. Na przykład uczelnie zrzeszające grupy specjalistów oferujące badania, czy zakupy grupowe.

Model biznesowy Freemium Model biznesowy, który zapewnia bezpłatną obsługę w formie podstawowej usługi lub podstawowego cyfrowego produktu, pobierając tylko premię z zaawansowanych lub specjalnych funkcji.

Model biznesowy Franczyzy Franczyza jest to praktyka korzystania z przetestowanego i udanego modelu biznesowego opracowanego wcześniej przez przedsiębiorce, który stał się franczyzodawcą. Dla franczyzodawcy franczyza jest alternatywą dla budowania "sieci sklepów" w celu dystrybucji towarów i uniknięcia inwestycji. Sukcesem franczyzodawcy jest sukces franczyzobiorców. Uważa się, że franczyzobiorca ma większą zachętę niż bezpośredni pracodawca, ponieważ ma bezpośredni udział w tym biznesie.

 A jak inne modele, zapraszam do dzielenia się i komentowania

 
 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes