Przypisywanie zadań i kamieni milowych w projekcie

Czyli jak zarządzać projektem za pomocą narzędzia na portalu plusuj.pl.

 

Kiedy mamy utworzony projekt i jesteśmy zalogowani przystępujemy do tworzenia struktury projektu, definiowania zadań, przypisywania wykonawców oraz etapów (kamieni milowych).

1.   Przechodzimy do panelu projektu

Wybieramy nasz projekt (w oknie  na górze po lewej stronie panelu) otrzymujemy panel naszego projektu - rysunek pod spodem

 

 2. Definiujemy kamienie milowe i zadania

Kamienie milowe są to zdefiniowane etapy projektu, zaś zadania to działania służące do osiągnięcia danego etapu. Na jeden kamień milowy może się składać kilka zadań. Warto tutaj najpierw wziąć kartkę papieru i rozpisać kiemienie milowe i zadania, następnie przypisać daty. Znacznie ułatwi to tworzenie zadań, oraz kamienii milowych  w programie. Zdefiniowanie na kartce, a potem w programie umożliwi łatwiejsze zarządzenie i realizację projektu.

Przykładowo Projekt "Wydanie książki", celem tego projektu jest wydanie książki. W projekcie możemy wyróżnić zadania oraz je pogrupować w kamienie milowe:

 

Kamień Milowy nr 1: Treść napisana (forma dokonana pokazuje, że treść już jest napisana)

Zadanie 1. Tworzenie treści książki

Zadanie2. Tworzenie zarysu ilustracji, schematów

Kamień Milowy nr 2: Treść gotowa

Zadnie 1. Zrecenzowanie książki

Zadnie 2. Naniesienie uwag recenzenta

Zadnie 3. Korekta stylistyczna

Kamień Milowy nr 3: Przygotowana oprawa graficzna

Zadnie 1: Prace graficzne nad ilustracjami do książki

Kamień Milowy nr 4: Książka wydrukowana

Zadnie: Otrzymanie numeru ISBN

Zadanie: Zlecenie wydawcy

Zadanie: Odbiór książki od wydawcy

Uwaga. Zadania nie trzeba definiować bardzo szczegółowo, zostawmy pole działania realizującym zadanie.
Kamienie milowe muszą być zdefiniowane i mierzalne najlepiej aby były one określane TAK/NIE np. wydano książka

 

3. Umieszczanie Kamieni milowych, daty ich realizacji

Wybieramy "Tasks" (zadania) a następnie klikamy w "New Milestone" rysunek pod spodem

 

Otrzymujemy następujące okno

 

W pisujemy tytuł kamienia milowego najlepiej w czasie dokonanym, następnie opis. W drugiej zakładce "Deadline and priority" datę do osiągnięcia jego oraz ustawiamy priorytet. Na końcu zapisujemy przyciskiem Save.

Możemy odrazy kolejne kamienie milowe pozapisywać, analogicznie do powyższego lub przejść do zapisywania zadań w danym kamieniu i wrócić i dodać drugi kamień.

 4. Umieszczania zadań oraz definiowania osób odpowiedzialnych za realizację

Po utworzeniu kamienia milowego w naszym oknie przyciskamy + New Task - nowe zadanie

Otwiera się pole do edycji zadania.


Wpisujemy tytuł zadania, przypisujemy kamień milowy (select milstone wybieramy z listy), "task complete" służy do późniejszego odznaczania zadań zrealizowanych, ustalmy priorytet oraz datę. W następnej zakładce definiujemy osoby zaangażowane w realizację zadania. Zapisujemy Save i proces powtarzamy dla kolejnych zadań.

W efekcie końcowym otrzymujemy strukturę zadaniową projektu.

 

 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes