Open Code Transfer na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

W dniu 22 lutego br. w Sali Senackiej Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37 odbędzie się spotkanie otwarte Projektu Open Code Transfer. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jedną z pierwszych wielkopolskich uczelni, która organizuje profesjonalne procedury transferu technologii w oparciu o nowe zasady.

Modelowe rozwiązania wymagają jednak rozpatrzenia wielu aspektów formalnych, podatkowych, organizacyjnych czy marketingowych. Powołanie nowych podmiotów zajmujących się transferem technologii (w tym spółek spin-off) wymaga bardzo transparentnych reguł oraz dużej determinacji i konsekwencji. Model Open Code Transfer zawierający wiele alternatywnych propozycji dla centrów transferu technologii może stanowić istotny punkt odniesienia np. dla uczelni medycznej. Dyskusji nt. modelu transferu technologii w środowisku medycznym oraz możliwych punktów odniesienia w ramach rozwiązań wypracowanych w projekcie Open Code Transfer towarzyszy również testowanie aplikacji wspomagającej transfer technologii. Jest to ergonomiczny system do zgłaszania projektów o potencjale komercjalizacyjnym (bez podawania istotnych szczegółów), który w łatwy sposób umożliwia komunikację z własnym centrum transferu technologii - CTT (lub osobą odpowiedzialną za transfer technologii) w danej jednostce. Jeżeli zgłaszane projekty mają faktycznie potencjał komercyjny pracownicy CTT mają obowiązek go odpowiednio zabezpieczyć (np. poprzez zgłoszenie patentowe) oraz przygotować ofertę, która może być skomercjalizowana za pośrednictwem licencji. Wspomaganiem dla komercjalizacji będzie system ofertowania, którego istotnym elementem są kody QR. Zeskanowanie takiego kodu – np. z użyciem aplikacji mobilnej zainstalowanej w telefonie komórkowym może być dużym ułatwieniem w poznaniu szczegółów oferty technologicznej i jednocześnie uatrakcyjniać sam proces transferu. Na spotkaniu otwartym będzie również okazja do przetestowania aplikacji mobilnej, począwszy od modułu zgłoszeniowego, poprzez moduł przetwarzania zgłoszenia w danym centrum transferu technologii oraz moduł ofertowania. Wybrani pracownicy naukowi opowiedzą również o swoich doświadczeniach związanych z korzystaniem z aplikacji. Dostępni będą również eksperci z zakresu podatków i praw autorskich. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie VIII. WSTĘP WOLNY! Rejestracja

 

 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes