NCBiR testuje nowe mechanizmy wsparcia komercjalizacji B+R

Przedsięwzięcie pilotażowe "Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych - testowanie nowych mechanizmów wsparcia" prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Działania adresowane będą do przedsiębiorców, uczelni, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz osób fizycznych - indywidualnych innowatorów.

Wsparcie przekazywane będzie głównie w formie środków finansowych, choć nie wyklucza się innych form pomocy we wprowadzaniu innowacji na rynek.

Jak poinformowało NCBiR, głównym celem przedsięwzięcia pilotażowego jest wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych wypracowanych m.in. w publicznych organizacjach badawczych i przedsiębiorstwach

Centrum będzie starało się zaspokoić specyficzne potrzeby młodych przedsiębiorców, zwłaszcza małych średnich, które nie wpisują się w aktualnie istniejące programy i schematy wsparcia oferowane przez instytucje publiczne. W praktyce przetestuje nowe instrumenty i sposoby wspierania komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

Przedsięwzięcie ma również służyć identyfikacji barier, które utrudniają przedsiębiorcom, uczelniom, instytutom badawczym i instytutom naukowym PAN wprowadzanie na rynek efektów badań. Pilotaż może wpłynąć na ustanowienie nowego programu lub programów w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników B+R.

Warunkiem uzyskania pomocy jest dysponowanie majątkowymi prawami własności intelektualnej, w szczególności własności przemysłowej, które mają podlegać komercjalizacji. Uczestnik przedsięwzięcia musi przekazać na rzecz centrum co najmniej piątą część majątkowych praw własności intelektualnej. W zamian za to uzyska świadczenie ekwiwalentne; co do zasady będzie to wsparcie finansowe. Pierwsze środki finansowe będą mogły być przekazane po przeprowadzeniu przez NCBiR testu prywatnego inwestora. Test sprawdzi, czy planowany zakres i warunki świadczeń nie będą stanowić pomocy publicznej.

Procedura wyboru przewiduje m.in. analizę potencjału rynkowego projektu lub przedsięwzięcia biznesowego, w ramach którego wykorzystywane mają być majątkowe prawa własności intelektualnej. Największą szansę na uzyskanie finansowania będą mieli mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa utworzone w celu komercjalizacji wyników prac B+R, czyli tzw. start-upy.

Wnioski o zakwalifikowanie do udziału w przedsięwzięciu pilotażowym należy kierować na adres NCBiR: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.

PAP - Nauka w Polsce

 
 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes