Na poprzedniej stronie przedstawiliśmy krótką listę celi, natej stronie pragniemy ją rozwinąć:

 

Szczegółowe cele naszej fundacji są:

 • Inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarach nauk medycznych i nauk ścisłych.
 • Propagowanie i podwyższanie w społeczeństwie świadomości wykorzystania nowoczesnych technologii.
 • Wspieranie przedsięwzięć biznesowych, w szczególności powstawania i rozwoju małych firm spin-off.
 • Kształcenie ustawiczne oraz edukacja społeczeństwa w obszarach biznesowych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii - nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa.
 • Wspieranie wzajemnej współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a przemysłem.
 • Pomoc w rozwoju międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie biznesowej i naukowej.
 • Upowszechniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Wspieranie badań naukowych, w szczególności o charakterze aplikacyjnym.
 • Realizowanie projektów finansowanych z dotacji krajowych i unijnych.

Które realizowane są poprzez:

 • Prowadzenie badań naukowych i realizację projektów wdrożeniowych w obszarach innowacyjnych mających potencjalne praktyczne zastosowanie w gospodarce i w życiu społecznym w obszarze badań medycznych, farmaceutycznych, toksykologicznych, w szczególności z naciskiem na metabolomikę, analitykę i opracowywanie nowych narzędzi diagnostycznych.
 • Wsparcie przedsięwzięć biznesowych, spin-off, komercjalizacje wyników badawczych.
 • Doradztwo oraz wsparcie w zakresie własności intelektualnej (Intellectual Property, IP).
 • Finansowanie, przygotowywanie, redagowanie, wydawanie i dystrybucję wydawnictw naukowych, popularno-naukowych i dydaktycznych, a także innych opracowań, raportów, dokumentacji, analiz i publikacji uzyskiwanych zgodnie ze statutem Fundacji.
 • Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, targach, konferencjach, seminariach naukowych i branżowych itp.
 • Organizowanie i finansowanie szkół, programów szkoleniowych, kursów (w tym m.in. językowych i biznesowych), warsztatów, stażów oraz konkursów krajowych i międzynarodowych.
 • Fundowanie stypendiów i przyznawanie nagród.
 • Promocję oraz wdrażanie norm ISO, tzw. dobrych praktyk, zarządzania jakością w obszarze nauk ścisłych i medycznych.
 • Udzielanie konsultacji, przeprowadzanie badań w zakresie potrzeb informacyjnych na rzecz innych podmiotów.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Fundacji.
 • Inne działania realizujące cele statutowe Fundacji.

Więcej informacji znajdziesz w Cele i Misja Fundacji

 
 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes